Zde se dozvíte informace o probíraném učivu

 
 
 
24.5.2017
 
M - počítání s des. čísly, dělení dvojciferným dělitelem - pracovní list
      geometrie - vzájemná poloha dvou kružnic - učebnice str.134
 
ČJ  - přísudek jmenný se sponou - pracovní list
 
VL - kraj Vysočina - zápis
      
 
 
22.5.2017
 
¨M - sčítání a odčítání zlomků
       učebnice str.128 cv.1,4,7
                     str.129 cv.9 a 16 do sešitu M - školní
 
VL - Pardubický kraj - zápis
                       
 
18.5.2017
 
M - učebnice str.124 cv.10,11, 14
      učebnice str.124 cv.17, 18 a 19 do M - školní
      učebnice str.125 cv.24,26 a str.126 cv.28
 
ČJ - PS str.61 cv.2 a 4
             str.62 cv.2  a 4 
             str.63 cv.1a, 4
 
AJ 1 - PS str.46 cv.1
               str.47 cv.3
               str.50 celá
       v úterý bude test - věty na There is..., There are + předložky
 
Vl - Královéhradecký kraj - zápis 
 
 
 
10.5.2017
 
ČJ - oprava diktátu
       přepsat cvičení v Č - D
       přednes básně z čítanky str.102 - 17.5.
 
M - násobení des. čísel 10, 100
      učebnice str.135 cv.4, 5, 6
                    str.135 cv. 9 o M - školní
                    str.136 cv.11 do m - školní
 
AJ 1 - PS str.44 cv.1 a str.45 cv.2
     
 
2.5.
 
ČJ - učebnice str.125 cv.11 do Č - Š
 
 
18.4.2017
 
ČJ - učebnice str.115 cv.6
                              druhý červený vykřičník přepsat do sešitu Č - Š
      PS str.56 cv.4
            str.56 cv5a
      oprava diktátu a pravopisných cvičení
 
M - učebnice str.113 cv.27 a 28 do M - školní
      PS str.26 cv.5 a str.36 cv.8
 
 
10.4.2017
 
M - učebnice str.111 cv.4,5
                   str.112 cv.11,13 a 21
                   - vše do M - školní
 
ČJ - učebnice str.114 přepsat tabulku do ČJ - Š
       str.114 cv.3 - do Č - Š
       str.114 cv.5 - do Č - D
 
VL - zjistit, co je výměnek a najít 5 rybníků kolem Třeboně
       učebnice str.12 - 13
 
 
 
5.4.2017
 
M - učebnice str.107 cv.12 do M - školní
 
VL - učebnice str.10 - 11
       děti si dělají zápis samy
 
AJ 1 - PS str.36 cv.4 a str.37 cv.5